(ก.ล.ต.) เปิดแนวทางการกำกับดูแลการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี

คริปโต
Tags :
#Future,bot crypto,bot ma 5,botcrypto,cdc,crypto,crypto currency,cryptocurrency,cryptoinvesment,cryptonew,cryptonews,future trade,future trading,ma5bot,macd,rebalance,rebalance bot,signal,trade future,USDT to USD future,กลยุทธ์การเทรด,บอท,​​บอทเทรด,บอทเทรด,บอทเทรดrebalance,บอทเทรดคริปโต,บอทเทรดคริปโตอันดับหนึ่ง,บอทเทรดดีที่สุด,มหาบอท,เชื่อมต่อ BOT MA5,เชื่อมต่อบอท,เชื่อมบอท,เชื่อมบอทเทรด,เทรด,เทรดคริปโต,เทรดคริปโต บอท,เทรดฟิวเจอร์,เทรดแบบ Sideway
Share This :

สนับสนุนบทความดีๆ โดย @ma5bot มหาบอท ซอฟแวร์อัจฉริยะ ช่วยเทรดคริปโต 24 ชม.

MA5BOT มหาบอท ใช้ชีวิตให้มีกำไร 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศเกี่ยวกับแนวทางการกำกับดูแลการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี โดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับคริปโตเคอร์เรนซีเปิดเผยความเสี่ยงจากการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี รวมทั้งจัดให้ผู้ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลยินยอมรับทราบความเสี่ยงดังกล่าวก่อนใช้บริการ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ซื้อขายมีความรู้ ความเข้าใจในความเสี่ยงจากการลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี รวมถึงมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนอย่างเพียงพอ

คริปโต
MA5 Bot บอทเทรดคริปโตเคอเรนซี่อันดับหนึ่งของเมืองไทย เทรดได้ 24 ชั่วโมง

ตามที่ ก.ล.ต. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและบุคคลทั่วไปต่อการปรับปรุงการเปิดเผยความเสี่ยงจากการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีและการกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการซื้อสินทรัพย์ดิจิทัล ระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 17 ตุลาคม 2565 โดยได้รับความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากผู้ประกอบธุรกิจและผู้ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ก.ล.ต. จึงได้พิจารณาทบทวนแนวทางการกำกับดูแลการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 16/2565 วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบการยกเลิกการกำหนดมูลค่าการซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลต่อธุรกรรมขั้นต่ำ (minimum purchase) และเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผยความเสี่ยงจากการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี และให้ ก.ล.ต. ดำเนินการยกร่างประกาศที่เกี่ยวข้องต่อไป

ก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศเกี่ยวกับแนวทางการกำกับดูแลการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี ซึ่งมีหลักการที่สำคัญ ดังนี้

 1) หลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี นายหน้าซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี และผู้ค้าคริปโตเคอร์เรนซี ต้องเปิดเผยคำเตือนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี โดยมีข้อความดังนี้ “คริปโตเคอร์เรนซีมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน” โดยจะต้องสามารถมองเห็นข้อความคำเตือนได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน และการจัดสรรและกำหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมก่อนให้ลูกค้าใช้บริการ อีกทั้ง ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องจัดให้ผู้ซื้อขายให้ความยินยอมรับทราบความเสี่ยงดังกล่าวก่อนใช้บริการด้วย

2) วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ กำหนดให้หลักเกณฑ์มีผลใช้บังคับ 30 วันนับแต่วันที่ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา ซึ่งคาดว่าจะมีผลใช้บังคับในช่วงกลางปี 2566

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศเกี่ยวกับแนวทางการกำกับดูแลการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี บน เว็บไซต์ ก.ล.ต. และระบบกลางทางกฎหมาย ผู้ที่สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: [email protected] หรือ [email protected] จนถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

ขอให้โชคดีในการลงทุนครับ

สนใจสอบถามรายละเอียดการใช้ MA5BOT 

ติดต่อ LINE OA: @ma5bot

LINE OA: https://lin.ee/0OinA7X

ติดตามข้อมูลอัพเดทข่าวสารเกี่ยวกับ Crypto ในทุกช่องทางและเข้าร่วมกลุ่มใน Ma5bot 

ได้ที่Facebook Fanpagehttps://www.facebook.com/ma5bot

Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/267012221875488

Youtube Channel: https://www.youtube.com/channel/UCA2RjvOroJm98_3cUWJGVkg

#ma5traderteam #MA5BOT #มหาบอท #ma5community #cryptocurrency #robot #MA5 #tradefuture #rebalance

คริปโต
MA5 Bot บอทเทรดคริปโตเคอเรนซี่อันดับหนึ่งของเมืองไทย เทรดได้ 24 ชั่วโมง

MA5BOT COMMUNITY

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม MA5BOT Trader เพื่อพูดคุยกับเรา เรียนฟรีกลยุทธ์การเทรดด้วยสัญญาณ technical กับเราที่ช่อง youtube หรือเข้าห้องเรียนออนไลน์ฟรีทุกวันอาทิตย์ ติดตามเราได้ทุกช่องทาง

Recent Posts